Ældreområdet mangler over 100 ansatte

Mangel personale betyder færre aktiviteter for de ældre
Profilbillede

Der er for få hænder til at tage sig af de ældre i Skanderborg Kommune. 

Corona smitten og isolationskrav betyder, at kommunen mangler mere end 100 fastansatte.

Samtidig oplever ældreområdet også fravær af afløsere og elever. 

Konsekvensen af færre ansatte medfører, at praktiske opgaver og sociale aktiviteter på ældreområdet bliver udskudt indtil første februar.

Derefter skal Skanderborg Kommunes kriseledelse revurdere, om udskydelsen skal forlænges. 

Både ældre borgere, der modtager hjemmepleje i hjemmet og på plejehjem kommer til at kunne mærke manglen på ansatte.  

“De seneste dage er smitten steget så hurtigt, at vi er i en situation, hvor vi bare ikke har de medarbejdere, der skal til for at løse alle opgaver. Jeg håber, at borgere og pårørende har forståelse for, at vi en periode ikke kan levere service på det niveau, vi kunne ønske,” fortæller ældre og handicapchef os Skanderborg Kommune Lis Kaastrup. 

Opgaver der udskydes er praktiske opgaver som rengøring, men også sociale aktiviteter og aktivitetstilbud for ældre. Desuden bliver klippekortordningen, de ældre bruger til sociale aktiviteter og gåture sat på pause. 

Men udskydelsen af opgaver kommer ikke til at gå ud over de ældres sundhed.

“Vi har fuld fokus på den pleje, som er vigtig for borgernes sundhed og helbred, den bliver udført på en sikker og forsvarlig måde. Jeg understreger, at vi kun udsætter aktiviteter hos borgere, hvor det vurderes at være fuldt forsvarlig,” uddyber Lis Kaastrup. 

Som reglerne er lige nu skal smittede medarbejdere i ældreområdet isolere sig i syv dage, før de må vende tilbage til arbejdet.

Skanderborg Kommune har kontaktet SOSU Østjylland for få ekstra hjælp fra elever og social- og sundhedsuddannelsen. 

Men Lis Kaastrup opfordrer pårørende om at hjælpe til. 

“Vær tilstede ved måltider, kom lidt oftere på besøg, arrangerer gåture og sociale aktiviteter i de kommende dage.”

Kilde: Skanderborg Kommune