Gymnasieelever hjælper Skanderborg Kommune i kampen mod unges snusforbrug

Foto: AARHUS TECH. Katrine Føns fra Skanderborg Kommunes sundhedscenter og Anders Hylle, underviser i kommunikation/IT på TEKNISK GYMNASIUM, Skanderborg.
Profilbillede

I forsøget på at få unge til at droppe snusen har Det kommunale Sundhedscenter i Skanderborg Kommune nu inddraget dem, det hele handler om – de unge.

Elever i 1.g på TEKNISK GYMNASIUM, Skanderborg giver deres bud på visit- og post-kort, som skal hjælpe skanderborgensiske unge med at sige nej til snus.

De er blevet spurgt om hjælp, fordi kommunen vil bremse det stigende forbrug af tobaks-produktet. Budskabet om farerne ved de hvide nikotinposer samt mulighederne for hjælp til at stoppe er imidlertid svært at få ud til de unge.

Det fortæller Katrine Føns, sundheds-konsulent i kommunens sundhedscenter og person bag idéen om at inddrage gymnasie-eleverne i arbejdet.

”Vi ved, at mange af de mange unge, som tager snus, har lyst til at stoppe. Desværre er det få, som søger hjælp. Unge er en målgruppe, som er enormt svær at nå ud til. Derfor er deres hjælp utrolig værdifuld for os,” siger hun.

I februar udgav Sundhedsstyrelsen en rapport, der viser at 11,4 pct. af de 15-29-årige bruger røgfrie nikotinprodukter som snus, og næsten 40 pct. har prøvet det. Rapporten viste også, at forbruget er stigende i forhold til unges forbrug i 2020.

Den seneste opgørelse fra Skanderborg Kommune viser, at 15 pct. af eleverne på kommunens ungdomsuddannelse anvendte røgfri tobak i 2020. Der er stor forskel på forbruget hos kønnene: 23 % af drengene anvendte røgfri tobak mod 7 % af pigerne.

”Det her kan faktisk rykke ved mennesker”

I de seneste uger har 1.g eleverne på TEKNISK GYMNASIUM, Skanderborg skulle idéudvikle, designe og teste informative visit- og postkort i faget kommunikation/IT. Underviser Anders Hylle har tydeligt fornemmet, hvordan eleverne er gået til opgaven med et stort en-gagement:

”Man kan mærke, der er særligt for dem. Det gør noget ved dem at vide, at det her ikke ’bare’ var en skoleopgave. Her er noget, som faktisk kan rykke ved mennesker, og som de kan støde på i bybilledet,” siger han.

Anders Hylle har tidligere haft et samarbejde med det kommunale sundhedssystem. I 2016 lavede et hold af hans elever nogle af de visit- og postkort, som kommunens rusmiddelcenter stadigvæk bruger i indsatsen mod stofmisbrug blandt unge.

Sundhedskonsulenten tror på, at samarbejdet også vil bære frugt denne gang.

”Jeg synes bestemt, jeg har set nogle gode elementer og interessante idéer, som jeg vil tage med til vores kommunikationsfolk og grafikere. Jeg tror på, det her bliver til noget, så vi forhåbentlig kan vende udviklingen i snusforbruget,” siger Katrine Føns.


Foto: AARHUS TECH. Fokusgrupper har været med til at gennemgå alle forslag for at nå frem til de helt rigtige budskaber.


Foto: AARHUS TECH. Buddene på, hvordan man bedst når unge mennesker, var mange – nogle var dog mere eksotiske end andre.


Foto: AARHUS TECH. Præsentationerne skabte reaktioner og eftertanke hos de unge selv.

Kilde: AARHUS TECH
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.