Læserbidrag: Forslag om motorvej og jernbane fra Hørning/Stilling

dato

Af Gunner Jørgensen

I marts 2020 udsendte Vejdirektoratet en delrapport med titlen INDLEDENDE LINJEFØRINGSOVERVEJELSER FOR EN KATTEGATFORBINDELSE.

Denne rapport indeholder forslag om motorvej og jernbane fra Hørning/Stilling via Solbjerg og videre til Samsø.

Formålet med denne artikel er ikke at tilkendegive en holdning til projektet, men derimod en opfordring til borgerne om at søge information om emnet og danne sig en holdning til sagen.

Information kan findes på https://www.kattegatforbindelse.dk

Med venlig hilsen

Gunner Jørgensen

Denne artikel er et læserbidrag. Eventuelle holdninger og synspunkter tilhører forfatteren.

Kilde: Gunner Jørgensen