Naboerne til nye dobbelthuse er ikke begejstret

Foto: Redaktionen.
Profilbillede
dato

I Mesing har man givet tilladelse til at opføre to nye huse midt i byen. Disse nye dobbelthuse har dog været til nabohøring og dem der bor i nærheden er ikke begejstret for de nye planer. De synes, at de bliver for voldsomme. 

Skanderborg Kommune har givet landzonetilladelse til byggeriet af to nye dobbelthuse. Det bliver to dobbelthuse på hver 258 m2 og ca. 7,5 meter høje.

Efter at kommunen har givet tilladelse til byggeriet, er der dog kommet mange meldinger fra borgere, som ikke er tilfredse.

Nogle af argumenterne fra naboerne er, at bebyggelsesprocenten bliver alt for høj i området, samt at disse to nye dobbelthuse vil virke meget voldsomme i det ellers hyggelige område.

Bebyggelsesprocenten ender på 35%, hvis dobbelthusene opføres.

Derudover er et argument også, at byggeriet vil resultere i alt for mange biler på vejen, samt at der vil være for meget støj fra byggeriet.

Indtil videre har alle disse forskellige indsigelser dog ikke haft nogen effekt og som det ser ud nu fortsætter planerne med byggeriet.

Man kunne fortsætte med at klage over den nye tilladelse til d. 27. september og med mindre kommunen har besluttet sig for at ændre det, så ser det ud til at dobbelthusene bliver bygget.

Kilde: Redaktionen