Nyoprettede stillinger som ledere på Plejecenter Dagmargården

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Grib en unik mulighed og vær med til at udvikle et nyt plejehjem.
Plejedistrikt Skanderborg søger to nye ledere, der sammen med den nuværende leder, vil varetage udviklingen af Plejecenter Dagmargården, hvor vi sammen med borgere og medarbejdere skaber det gode hverdagsliv ud fra EDEN filosofien. Vi har derfor et stort fokus på at forbygge ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed, hvilket vi gør i et stærkt tværfagligt samarbejde.

Stillingerne
God ledelse er en forudsætning for, at vi lykkes med vores formål og Byrådets vision ”Mennesker møder mennesker”.
Derfor er ledelsesgrundlaget ”God ledelse i Skanderborg Kommune” blevet udviklet, og sætter retningen for og forventningerne til, hvordan god ledelse skabes hos os.

Vi tror samtidig på, at tillid og frisættelse under ansvar giver medarbejderne de bedste betingelser for at lykkes i kerneopgaven. Vi løser mangeartede opgaver, og et stærkt fællesskab er dermed en forudsætning. Vi arbejder fokuseret på at videreudvikle en organisation, som er stærk på et fælles formål, høj på tillid og fælles om ansvaret.

Ledelse i Plejedistrikt Skanderborg skal derfor være tydelig på retning og skabe de bedste vækstbetingelser for de forpligtende arbejdsfællesskaber, der skal løse og udvikle opgaveløsningen. Dette gør vi blandt andet med en tydelig omsætning af Skanderborg Kommunes kulturforstærkere:

 • Vis tillid
 • Skab relationer
 • Del ressourcer
 • Tænk nyt

På den baggrund har vi besluttet, at ledelsen på Dagmargården fremover vil bestå af tre ledere, nemlig den nuværende leder af Dagmargården samt to afdelingsledere på Plejecenter Dagmargården.

Stillingsbetegnelsen for begge stillinger vil derfor være: Afdelingsleder på Plejecenter Dagmargården.

Som afdelingsleder vil I referere til lederen af Dagmargården, og I tre vil sammen være lederteamet på Dagmargården. Lederteamet vil ligeledes arbejde meget tæt sammen med de tre planlæggere i huset.

I praksis vil det sige, at ledelsen på Dagmargården har fælles ansvar for drift og udvikling af Dagmargården, herunder også et fælles ansvar for økonomien, de faglige resultater, beboernes trivsel og det gode arbejdsmiljø for medarbejderne.

Der skal naturligvis være en klar opgave- og ansvarsfordeling mellem de to afdelingsledere og lederen af Dagmargården, så rollerne er tydelige både for jer selv, medarbejderne, beboerne og deres familier. Denne fordeling skaber vi sammen, så vi sikrer, at styrker bringes mest muligt i spil.

Dagmargården og Plejedistrikt Skanderborg
På Plejecenter Dagmargården har vi lige åbnet 53 nye boliger, så vi nu er et plejecenter med 107 boliger. Dagmargården er et attraktivt plejecenter, som ligger midt i Skanderborg by, hvilket betyder at indflytningen i de nye boliger er gået utroligt stærkt. De første borgere flyttede ind midt i januar 2024 og i starten af april flyttede de sidste borgere ind, så alle 107 boliger nu er fyldt med skønne mennesker.

Dagmargården har de sidste fire år været gennem en forrygende udvikling og fremstår som et plejecenter, hvor borgere og medarbejdere trives, hvor vi vægter og prioriterer det gode samarbejde med pårørende, og hvor kerneopgaven løses med høj faglighed.

Det sidste ¾ år har der ligeledes været fuld fart på rekrutteringen, så vi til åbningen af de nye boliger ikke skulle gå på kompromis med vores ambition om faglært personale og det gode borgerliv. Rekrutteringen til Dagmargården går uproblematisk, og vi får besat vores stillinger med dygtige og faglærte medarbejdere.

Medarbejdergruppen består primært af uddannede social- og sundhedsmedarbejdere, men der er også ansat ufaglærte og elever. Derudover er der fast tilknyttet sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, sanseterapeut samt læger.
Dagmargården har et årligt budget på ca. 37 millioner kroner og godt 100 fastansatte medarbejdere og omkring 50 afløsere.
Plejecenter Dagmargården er et af tre plejecentre i Plejedistrikt Skanderborg. Derudover har plejedistriktet to store hjemmeplejegrupper, en stor sygeplejegruppe samt Skanderborg Kommunes fælles akutteam og natsygepleje. Den overordnede ledelse af plejedistriktet består af syv ledere og en distriktschef, der er hovedansvarlige for distriktets godt 500 medarbejdere.

Som distrikt er vi ambitiøse, målrettede, har høj grad af tillid og tror på, at frisættelsesdagsordenen er vejen frem i forhold til fortsat at udvikle fagligheden og det forpligtende arbejdsfællesskab, så borgerne har det bedst muligt. Vi forventer, at I vil det samme.

Jeres profil
Vi forventer, at du har 2-3 års erfaring som leder. Det er afgørende, at du tager din lederidentitet alvorligt og prioriterer den højt uden at miste din faglige baggrund, som kan være både terapeutfaglig, pædagogisk og sygeplejefaglig.
Ideelt har du erfaring med ledelse af plejehjem, men som minimum har du erfaring med ledelse af et døgndækket tilbud.
Du skal sætte en ære i at stå i spidsen for faglige medarbejdere, der har høje ambitioner, og du skal have flair for at skabe høj trivsel og arbejdsglæde.
Du brænder for det tværfaglige, tværkommunale og tværsektorielle samarbejde, fordi det er afgørende for, om borgerne oplever tryghed og lykkes med at leve det liv, de ønsker.

Vi har brug for to ledere, der:
 • tager teten, har en smittende energi og som ved, hvor vigtigt relationer og følgeskab er for at kunne lede medarbejdere og få dem til at vokse.
 • vil ledelsesfælleskabet, men også kan arbejde selvstændigt og som tager fat i opgaverne, uanset om det er økonomi, kompetenceudvikling, kvalitet, tilsyn, kontakt med pårørende eller faglig udvikling, der står først for.
 • har en vedholdende og stabil fremtoning, og udviser mod og handlekraft, når det er nødvendigt.
 • hvis tilgang til ledelse bygger på inddragelse, delegering og tillid, så medarbejdernes faglige og personlige kompetencer bruges bedst muligt i opgaveløsningen.
 • skaber udvikling ved at være aktiv, nysgerrig og undersøgende, også når der er uenigheder og konflikter.
 • værdsætter smil og højt humør for vi fejrer succeser, og ønsker fokus på de små gode ting, i en travl hverdag.
 • har driftsøkonomisk indsigt og erfaring med at styre et budget.

Yderligere information
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at ringe til Mette Sørensen, leder Plejecenter Dagmargården på mobil 24 99 87 02 eller Jeanett Søborg, distriktschef Plejedistrikt Skanderborg på mobil 24 59 75 57.

Du kan også læse mere her:
Ansøgningsfrist og det videre forløb
Der er ansøgningsfrist den 16. maj 2024. Vi vil gerne modtage din ansøgning sammen med CV og evt. andre relevante bilag.

1. samtalerunde afholdes onsdag den 21. maj 2024.
2. samtalerunde afholdes torsdag den 28. maj 2024.

Hvis du bliver inviteret til anden samtalerunde, vil du mellem de to samtaler få udarbejdet en personprofil. Derudover vil vi til anden samtalerunde bede dig forberede en case til samtalen.

Løn- og ansættelsesforhold
Der er tale om fuldtidsstillinger, der ønskes besat iht. gældende overenskomst pr. 1. juli 2024. Hvis vi tilbyder dig en stilling, vil vi bede om referencer og straffeattest.

I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt. Ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækstvirksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Skanderborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Plejecenter Dagmargården, Sygehusvej, 8660 Skanderborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6032109

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet