Selvmål at røre ved USC10 i Skanderborg

Foto: Skanderborg Kommune.
Profilbillede
dato

Reformkommissionens forslag om at afskaffe 10. klasse og i stedet indføre en toårig Højere Praktisk Eksamen (HPX) mødes med undren i Skanderborg Kommune. Her har 10. klasses-tilbuddet USC10 nemlig stor succes med at få de unge videre på erhvervsuddannelserne.

Skanderborg Kommunes 10. klassestilbud USC10 er et af de mest søgte 10. klassecentre i landet. 

På 10 år er elevtallet fordoblet, og efter sommerferien er 420 elever klar til et år med fordybelse og mulighed for at afprøve forskellige erhvervsfag. 

Går det som det plejer, vil ca. hver tredje elev gå videre på en erhvervsuddannelse ved skoleårets afslutning. 

Derfor undrer Reformkommissionens forslag om at afskaffe 10. klasse formand for Børne- og Ungdomsudvalget i Skanderborg Kommune Trine Frengler.

"Vi har opbygget et attraktivt 10.-klassestilbud gennem 10 år, der allerede i dag lever op til det, som kommissionen ønsker at skabe med den toårige HPX - nemlig et øget fokus på erhvervsuddannelserne. Eneste forskel er, at vi klarer det på et og ikke to år," fortæller Trine Frengler.

Fra byggeteknik til sundhedsfag

USC10 er også efterspurgt af elever uden for kommunegrænsen og opfattes af mange som en "dagefterskole". 

Her er et godt elevfællesskab og et stærkt fokus på den enkelte elevs faglige og personlige udvikling. Ved skoleårets begyndelse er ca. 50 % af eleverne erklæret ikke-uddannelsesparate. Ved skoleårets afslutning er tallet faldet til bare 4 %.

Blandt de linjefag, som tilbydes på USC10, er byggeteknik. Her arbejder eleverne blandt andet med design, elektronik og mekanik. 

I faget Krop, Psyke og Sundhed bliver eleverne rustet til at tage hul på en omsorgskarriere som eksempelvis social- og sundhedsassistent, pædagog, sygeplejerske eller fysioterapeut. 

"USC10 er ikke bare med til at gøre eleverne mere modne og afklarede i forhold til valg af uddannelse. Tilbuddet er i den grad også med til at understøtte den landspolitiske målsætning om, at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse. Omkring hver tredje elev på en årgang vælger en erhvervsuddannelse. Derfor vil det være et stort selvmål at røre ved tilbuddet," siger Trine Frengler. 

Børne- og Ungdomsudvalget har tidligere på året inviteret Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye på besøg. Den invitation står selvfølgelig ved magt, siger Trine Frengler. 

Kilde: Skanderborg Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.