"Skab liv og livskvalitet på boenhed for funktionsnedsatte i Sølund Skanderborg"

Profilbillede
dato

Vil du være med til at skabe liv, løfte socialpædagogiske og sundhedsfaglige opgaver i fællesskab og sikre livskvalitet for de mennesker der bor i Boenhed 44 i Landsbyen Sølund Skanderborg. Brænder du for arbejdet på et tilbud der dækker hele døgnet?

På vores botilbud er der kontinuerligt fokus på udvikling og tilpasning af kompetenceudvikling sådan at vi kan understøtte de opgaver der ligger i tilbuddet. Ligeledes er der fokus på ”den gode arbejdsplads ” og hermed arbejdsmiljø og omgangsform.

Om landsbyen Sølund
Landsbyen Sølund er et bo og aktivitetstilbud for mennesker med betydelig og varig funktionsnedsættelse. Med afsæt i et højt specialiseret fagligt miljø er der i Landsbyen Sølund fokus på udfoldelses og udviklings muligheder for beboere med særlige behov. Se mere på Landsbyen Sølunds hjemmeside

Hvem er vi?
Boenhed 44 er specialtilbud for voksne fysisk og psykisk funktionsnedsatte med autisme og/eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Gruppen af beboere kendetegnes derudover ved omfattende kommunikationsudfordringer og derved har beboerne behov for høj grad af støtte til at blive forstået og forstå andre.

Der er som udgangspunkt 16 lejligheder i boenheden, som er opdelt i 2 huse. Det overordnede mål er, at skabe en hverdag for den enkelte, som indeholder både tryghed og overskuelighed, men også udfordringer, aktiviteter og gode oplevelser.

Arbejdstiden er tilrettelagt med morgen- og aftenarbejde og som udgangspunkt hver anden weekend. I din indkøring vil du få tildelt en mentor som er særlig opmærksom på at støtte dig. Du deltager i personalemøder, supervision og temadage. Vi benytter os desuden løbende af faglige konsulenter i arbejdet med at finde de rette pædagogiske løsninger og tilgange til borgerne, ligesom vi også samarbejder med de faglige konsulenter om individuel og intern faglig undervisning- understøttelse hvis behovet opstår.

Det er væsentligt for os at beboerne bliver mødt med respekt og at vi igennem det pædagogiske arbejde giver den enkelte mulighed for at opleve sig sikker og tryg, værdsat og elsket og ligeledes være inkluderet og engageret i et fællesskab hvor de også oplever varme til andre. For at opleve dette har beboerne i hus 44 behov for personale som arbejder målrettet på at kompensere for de udfordringer og vanskeligheder de grundet deres handicap er præget af, og som arbejder engageret med at skabe gode relationer, og giver pleje og vejledning ud fra den enkeltes behov. Beboerne er i alderen 21-68 år med udvikling på de tidligste niveauer, de er alle mobile men skal have hjælp og guidning til alle dagligdags gøremål.

Vores pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i Gentle Teaching og vi anvender systematisk neuropædagogiske udredninger i praksis. Vi arbejder med udgangspunkt i beboernes hjem og tilstræber en rolig, kærlig og glad omgangstone, hvor vi lægger vægt på en tæt kontakt med den enkelte. Fælles for beboerne er, at de har brug for hjælp og støtte i alle daglige gøremål, lige fra personlig hygiejne og vejledning til spisning og til udførelse af fastlagte aktiviteter.

Vi tilbyder en arbejdsplads hvor mennesker møder mennesker
Landsbyen Sølund er et bo og aktivitetstilbud for mennesker med betydelig og varig funktionsnedsættelse. Med afsæt i et højt specialiseret fagligt miljø er der i Landsbyen Sølund fokus på udfoldelses og udviklings muligheder for beboere med særlige behov. Se mere på Landsbyen Sølunds hjemmeside

Dygtige kolleger der brænder for at arbejde med målgruppen.

 • Tillidsbaseret ledelse medinddragelse og uddelegering af opgaver.
 • Mulighed for faglig udvikling gennem temadage, kollegial og ledelsesmæssig sparring og supervision
 • Fokus på at arbejde for et sundt arbejdsmiljø
 • Gode efteruddannelsesmuligheder, heriblandt kurser og temadage på Sølunds egen kursusafdeling – Lærings og videnscenter VISS
 • Tværfagligt samarbejde med Sølunds fysioterapeuter, psykiater, læge, sygeplejersker m.fl

Læs mere om Gentle Teaching her.

Har lyst til at gøre beboernes hverdag tryg og gerne oplevelsesrig
 • Du er en konstruktiv kollega, der bidrager til et stærkt team og hele tiden søger løsningsmuligheder og er reflekterende over egen og andres praksis og kan omsætte disse refleksioner til praksis.
 • Du viser ansvarlighed og følger opgaver til dørs. Du søger relevant sparring hos kollegaer, ledelsen eller andre og du tænker tværfagligt og sammen med andre for at skabe den bedste løsning.
 • Du kan omstille dig, når noget uforudset opstår, både i forhold til dine egne opgaver, men også i forhold til opståede opgaver i huset.
 • Er opmærksom på et godt og tæt samarbejde med øvrige kollegaer og fagpersoner i Landsbyen Sølund.
 • At du har fokus på at bevare et konstruktivt og tæt samarbejde med pårørende og værger.
 • Ser omskiftelighed og foranderlighed som en spændende del af din hverdag.

Vi glæder os til at høre fra dig. Kontakt os meget gerne for nærmere information om stillingen.

For yderligere oplysninger
Susanne Poulsen (Kontakt Boenhed 44) på telefon 29 35 29 76 eller mail susanne.poulsen@skanderborg.dk

Ansøgningsfrist
21. juni 2024.
Det er ikke nødvendigt med en lang ansøgning til gengæld forventer vi et CV hvoraf vi kan læse hvilke fagligheder og personlige kompetencer du indeholder.
Vi indkalder løbende til samtaler. Så send din ansøgning

Ansættelsesvilkårene for ovennævnte stillinger vil være i henhold til de gældende overenskomster.
Ved tilbud om ansættelse rekvireres udvidet straffeattest, ligesom der ved ansættelse skal fremvises et gyldigt kørekort.

I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt. Ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækstvirksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Skanderborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Sølund Bo 44, Dyrehaven, 8660 Skanderborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 21-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6056708

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet