Tilbygning ved Skanderborg Sø er blevet godkendt

Profilbillede
Astrid Bruun

Planklagenævnet har nu givet Skanderborg Kommune deres ord for, at en tilbygning på 6,5 m2 til et fritidshus på Oddervej i Skanderborg er godkendt og tilladt. Det var d. 25 august i 2020, at Kommune tillod denne tilbygning.

Tilbage i august i 2020 godkendte Skanderborg Kommune en tilbygning på 6,5 m2 til et fritidshus på Oddervej i Skanderborg. Der kom dog en klage over denne tilbygning, som derfor blev sendt videre til planklagenævnet. De har dog også godkendt tilbygningen nu, så ejeren af fritidshuset kan ånde lettet op.

Det er en borger, som har klaget over at kommunen tillod denne tilbygning. Borgerens argument var, at en tilbygningen på 6,5 m2 til et eksisterende fritidshus på 15,2 m2 var for stor en tilbygning og at fritidshuset dermed blev for stort til hvad området kan bære.

Det der er blevet tilføjet på de 6,5 m2 er et toilet og et redskabsskur. Det er i et område, som har specielle naturbeskyttelsesinteresser og ejendommen hører derfor under fredningen Skaarup Vestermølle.

I afgørelsen der godkendte tilbygningen var årsagerne at tilbygningen var sket mod nord, at der er en landzonetilladelse, som tillader tilbygninger på 6,5 m2, samt at tilbygningen er sket i forbindelse med at få etableret et toilet.

Kilde: Redaktionen