To dygtige SOSU-assistenter til Korttidspladserne i Gl. Rye

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Akut- og korttidspladserne i Skanderborg Kommune søger social- og sundhedsassistenter der gerne vil udvikles fagligt og menneskeligt

Vi søger to nye kolleger til vores givende og spændende arbejde med ældre mennesker, der for en periode vil have gavn af en øget tværfaglig og rehabiliterende indsats.


Vi søger ...

 • Den ene ledige stilling er til arbejde i fast aftenvagt – gerne hver mandag og tirsdag og hver anden weekend i lige uger, men der er naturligvis også plads til dine ønsker.
 • Den anden ledige stillinger er til blandede dag- og aftenvagter, men fortrinsvist dagvagter og arbejde hver tredje weekend.

Vigtigt: Den 1. april 2024 samler vi alle akut- og korttidspladser under ét tag. Dit arbejdssted frem til 1. april 2024 vil være på Dalbogård i Gl. Rye og fra den 1. april 2024 på Kildegården i Skanderborg.


Vores kerneopgave på Dalbogård er

 • behandling, pleje og omsorg til:
  mennesker med akut forværring i deres tilstand med demens
  mennesker med forværringer i én flere konkurrerende sygdomme
 • basal palliation til mennesker i livets sidste fase
 • genoptræning til mennesker med genoptræningsplan, hvor vi samarbejder med vores terapeutkolleger.

Vi arbejder også med mennesker, der står i socialt sårbare og særlige situationer, der kræver særlige løsninger.

Vi kan tilbyde
En arbejdsplads, hvor der er fokus på borgeren og din arbejdsglæde.

Det betyder
 • at vi skal blive endnu bedre til at arbejde rehabiliterende og styrke borgerne i størst mulig deltagelse og/eller selvstændighed, meningsfuldhed og tryghed
 • at vi løbende arbejder med at forbedre patientsikkerheden og på at lykkes med at skabe sammenhæng, tryghed og effektivitet i borgernes forløb
 • at vi fokuserer på hjemlighed og det gode hverdagsliv for de to borgere, der har Dalbogård som deres hjem
 • at vi værner om og udvikler det fagligt og socialt stærke sammenhold mellem medarbejderne. På Dalbogård får du kolleger som ikke alene er rigtig dygtige, men også er åbne og imødekommende
 • at vi gerne vil give dig de bedst mulige betingelser for at lykkes i arbejdet med borgerne på Dalbogård. Det gør vi gennem systematisk kompetenceudvikling i overdragede og delegerede opgaver og sparring i det daglige
 • mulighed for ansvarsområder, der giver kompetenceløft og faglig udvikling

Opgaver vi løser
I vores arbejde med at skabe sammenhæng, tryghed og effektivitet i forløbene har vi fokus på
 • grundlæggende pleje og omsorg af høj kvalitet
 • koordinering med øvrig hjemmepleje og sygepleje i kommunen om modtagelse af borgere der kommer hjemmefra eller som skal videre i plejebolig
 • koordinering af udskrivelser primært fra Regionshospital Horsens, Klinik for ældresygdomme og Aarhus Universitetshospital
 • kontaktpersonsordning med klare roller
 • udvikling af sygeplejen, herunder overdragelse og delegering af opgaver
 • tæt samarbejde med demenskoordinatorer, visitation og opsøgende medarbejdere


Kvalifikationer

Det er en fordel, at du
 • har erfaring med tidlig opsporing af begyndende sygdom og arbejder systematisk med redskaber som TOBS og ISBAR
 • har viden om demenstilstande og gerne vil udvikle dig i din tilgang til borgere som lever med en tilstand med demens
 • har erfaring med palliation
 • har erfaring med dokumentation og dokumenterer systematisk og tilstrækkeligt


Personlige kompetencer

Vi leder efter gode kolleger, der sammen med os:
 • har vilje til at finde løsninger
 • er interesseret i kompetenceudvikling – både din egen og andres
 • reflekterer over din egen kommunikation og adfærd
 • arbejder konstruktivt for et godt arbejdsmiljø


Om os

Skanderborg kommunes vision ”mennesker møder mennesker” er en af de styrende værdier for vores arbejde. Vi sætter en ære i at møde borgerne og deres pårørende med forståelse, omsorg og respekt for deres livssituation og deres ressourcer til at mestre den.

Dalbogård er et mindre sted med 2 plejeboliger og 14 korttidspladser (eller MDO – midlertidigt døgndækket ophold). MDO er til borgere som i en kortere periode vil have gavn af en øget tværfaglig indsats, blandt andet i form af genoptræning og rehabilitering ved både plejepersonale, fysioterapeut og ergoterapeut.

Vores team består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergoterapeut, fysioterapeut, pædagog, husassistent og teknisk servicemedarbejder.


Det formelle

 • Type
  • To faste stillinger
 • Timetal
  • 28-32 timer om ugen
 • Weekend:
  • hver 2. weekend for fast aftenvagt
  • hver 3. weekend for stillingen med fortrinsvist dagvagter

Ansøgningsfrist
14. december 2023. kl. 12.00
Samtaler afholdes den 19. december 2023 kl. 08.30-11.30.


Har du spørgsmål eller kunne du tænke dig at høre mere,

så kan du kontakte Jane Dalsgård, Leder af akut- og korttidspladserne i Skanderborg Kommune på telefon 40 32 99 89 eller mail jane.dalsgaard@skanderborg.dk.

I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt. Ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækstvirksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Skanderborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (28-32 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Aktivitet og Træning, Skanderborg Fælled, 8660 Skanderborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5948682

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet