Engageret pædagog søges til specialområdet indenfor autismespektrummet

Profilbillede
dato

Landsbyen Sølund hus 4 søger nye engagerede pædagoger eller dig med anden relevant socialfaglig uddannelse til arbejdet med mennesker med psykiske funktionsnedsættelser indenfor autismespektrummet

Vi har brug for en fagligt engageret pædagogfaglig kollega på mellem 32 og 37 timer ugentligt alt efter dit ønske. Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2024 eller efter aftale.

Arbejdstiden er tilrettelagt med morgen- og aftenarbejde og hver anden weekend. I din indkøring vil du følge en fast medarbejder og du vil få tildelt en mentor som er særlig opmærksom på at støtte dig i din opstart. I løbet af det første år vil du skulle deltage i undervisning og introduktion til det faglige afsæt vi har i Landsbyen Sølund ligesom du løbende vil komme på kompetencekurser i faglige teorier og metoder som anvendes i det daglige specialpædagogiske arbejde.

Vi benytter os løbende af faglige konsulenter i arbejdet med at finde de rette pædagogiske løsninger og tilgange til borgerne, ligesom vi også samarbejder med de faglige konsulenter om individuel og intern faglig supervision hvis behovet opstår.

Det er væsentligt for os at beboerne bliver mødt med respekt, og at vi igennem det pædagogiske arbejde giver den enkelte mulighed for at opleve sig sikker og tryg, værdsat og elsket, og ligeledes være inkluderet og engageret i et fællesskab hvor de oplever varme til andre. For at opleve dette har beboerne i hus 4 behov for personale som arbejder målrettet på at kompensere for de komplekse udfordringer og vanskeligheder de grundet deres handicap er præget af. Personale som kan skabe tryghed, også når de har det svært, og som arbejder engageret med at skabe gode relationer, og giver pleje og vejledning ud fra den enkeltes behov. Beboerne er i alderen 25-64 år med udvikling på de tidligste niveauer. De er alle mobile men skal have hjælp og guidning til alle dagligdags gøremål. Beboerne har behov for meget omfattende støtte til at kunne indgå i relation med andre, og til at kunne forstå og blive forstået. Der arbejdes dels med beboerne i grupper og dels med 1:1 støtte og skærmning i gruppen.

Hus 4 er en del af Boenhed 4, som består af hus 3 og hus 4.

I Boenheden arbejder vi ud fra filosofien- og de værdier, der ligger til grund for Gentle Teaching og arbejder ud fra udviklings- og neuropædagogiske udredninger, samt benytter os af viden omkring sanseintegration, livshistorie, konflikthåndtering mv. I hverdagen arbejdes blandt andet med kommunikationsstøttende metoder, struktur og forudsigelighed via dagstavler, low arousal tilgang, digitale løsninger til understøttelse af arbejdet med selvstændighed og identitet, brug af musik til regulering af nervesystem og dokumentation til kvalificering af det pædagogiske arbejde. Se mere på Landsbyens Sølunds hjemmeside.

I hus 4 er der flere forskellige ansvarsopgaver som skal løses og du vil have mulighed for at bidrage alt efter kompetencer og interesse. Der vil der være mulighed for at få en særlig opgave omkring kommunikation og digitale løsninger i det pædagogiske arbejde, blive en del af et fagligt netværk omkring Gentle Teaching, bidrage i udarbejdelse af skriftlige produkter som f.eks. handleplaner, opfølgende status til myndighed, eller blive superbruger i vores dokumentationssystem. Det afgørende er, at vi alle bidrager og at vi kun i fællesskab kan lykkes med at løse vores kerneopgave og skabe meningsfulde og gode liv for beboerne. Opgaverne er knyttet til netværk hvor man får undervisning og sparring på de fagspecifikke områder.

Kan du se dig selv bidrage til ovenstående og har du lyst til at være en del af en formålsdrevet arbejdsplads og tage ansvar både i det pædagogiske arbejde men også i samarbejdet og varetagelsen af de mange andre opgaver som knytter sig til beboernes liv, så send os en ansøgning.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Ansøgningsfrist
31. august 2024

Indkald til samtale
Løbende pr. telefon og mail
Stillingsopslaget tages ned ved ansættelse.

Referencer og udtalelser ønskes gerne medsendt.

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomst og efter principperne om ”ny løn”.

Yderligere oplysninger
kan indhentes på Landsbyen Sølunds hjemmeside og telefonisk kontakt til Boenhedsleder, Lone Premate på telefon 21 16 62 68 frem til uge 28 herefter kan assisterende leder Michael Jørgensen træffes på telefon 29 13 50 18.

I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt. Ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækstvirksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Skanderborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Sølund Bo 04, Dyrehaven, 8660 Skanderborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 31-07-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6068439

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet