Søg stillingen som Vejmyndighedssagsbehandler i Skanderborg Kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Myndighedsopgaverne indenfor vejområdet har høj prioritet, da de på den ene side understøtter både den grønne omstilling af Skanderborg Kommune og vores levende erhvervs- og kulturliv – og på den anden side sikrer en høj grad af trafiksikkerhed og fremkommelighed på vores veje og stier.

Skanderborg Kommune er i rivende vækst, og derfor har vi travlt med de mange forskelligartede myndighedsopgaver – også indenfor vejområdet.

I afdelingen for Klima, Veje og Mobilitet søger vi derfor en ny servicemindet, effektiv og struktureret kollega med en praktisk og løsningsorienteret tilgang til sagsbehandlingen indenfor det vejjuridiske område.

Hvad indeholder stillingen?

 • Myndighedsopgaver i bred forstand indenfor både offentlige veje og private fællesveje
 • Godkendelse af udstykningssager og matrikulære sager
 • Administration af byggelinjer
 • Dialog og afgørelser om vejsyn, beskæring, adgange m.v.
 • Nedlæggelse af veje samt nedlæggelse og salg af vejarealer
 • Lodsejerdialoger, vejbidragssager og forhandling om udgiftsfordelinger
 • Interne høringer, miljøscreeninger i samarbejde med andre afdelinger
 • Udarbejdelse af sagsfremstillinger til politisk behandling
 • Besvarelse af henvendelser fra borgere og politikere samt intern rådgivning om vejjuridiske muligheder og begrænsninger i forhold til projekter og planer.

Din faglige profil
 • Du har erfaring indenfor vejområdet – og gerne med myndighedsopgaver
 • Du har godt kendskab til forvaltningsloven, vejloven, privatvejloven samt vejreglerne generelt
 • Du er imødekommende og serviceminded
 • Du kan optræde med autoritet og er løsningsorienteret
 • Du værdsætter det tværgående samarbejde med kollegaer – både i egen afdeling og øvrige afdelinger
 • Du arbejder struktureret, har et godt overblik, er effektiv og kan håndtere flere opgaver på samme tid
 • Du er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt
 • Du er landinspektør, vejingeniør, trafikplanlægger, tekniker eller har en anden relevant uddannelse inden for vejområdet.

Selvom du ikke har erfaring med alle opgaverne, så søg gerne med angivelse af, hvor du ser, dine kompetencer og interesser kan gøre en forskel.

Hvad tilbyder vi
I Klima, Veje og Mobilitet har vi en bred vifte af opgaver, som omfatter planlægning, anlæg og drift af veje, stier og fortove, vejmyndighedsopgaver, byggemodninger, kollektiv trafik samt klimaprojekter.

Du får også
 • Et fagligt dygtigt og uformelt arbejdsklima med dine 21 kollegaer i Klima, Veje og Mobilitet samt i hele Plan, Teknik og Miljø med ca. 150 medarbejdere
 • Et spændende og varierende job, hvor du kan påvirke udviklingen og har gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • En inspirerende og udfordrende hverdag med erfarne og engagerede kolleger
 • En arbejdsplads med fokus på samarbejde og gode kolleger
 • Et meget bredt netværk inden for og uden for organisationen
 • Fleksibel arbejdstid og sundhedsordning.

Du vil få din base på Skanderborg Fælled i et åbent, uformelt og energifyldt arbejdsmiljø, hvor vi har sundhedsordning, café og nem adgang til offentlig transport, et stort cykelstinet og gratis parkering.

Løn- og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

Der er tale om en fuldtidsstilling.

Forventet tiltrædelse pr. 1. september 2024.

Yderligere information
Har du spørgsmål, så kontakt os gerne for en uforpligtende snak
 • Leder af Klima, Veje og Mobilitet, Lars Kronholm Christensen på tlf. 87 94 77 60 eller
 • Sagsbehandler af vejmyndighedsopgaver, Annika Aarhus på tlf. 87 94 77 08.

Din ansøgning
Du skal søge stillingen online via linket 'Søg stillingen', og vi skal have din ansøgning og relevante bilag – inklusive CV, eksamensbevis og eventuelle anbefalinger – senest 30. juni 2024 kl. 23.59, hvor ansøgningssystemet automatisk lukker.

Samtaler forventes afholdt primo/medio juli.
Skanderborg Kommune ligger i naturskønne omgivelser, som giver rig mulighed for friluftsaktiviteter – f.eks. omkring Gudenåen og Søhøjlandet.

Indenfor en kort årrække forventes det, at befolkningen i Skanderborg Kommune vil være vokset til ca. 70.000 borgere. Disse har et naturligt behov for at kunne færdes på et sammenhængende vejnet, både i forbindelse med pendling til resten af regionen og internt i kommunen. Det er vores opgave at sikre, at dette kan foregå trygt og sikkert, uanset om det er bilister på vejene eller fodgængere og cyklister på vore mange stier og pladser.
Skanderborg kommune arbejder aktivt med at begrænse klimaforandringer og tilpasse os fremtidens klima. Vi understøtter samarbejdspartnere i den grønne omstilling og tager selv grønne valg i kommunens egen udvikling og drift.
Du kan læse mere om Skanderborg Kommune på www.skanderborg.dk


I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt. Ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækstvirksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Skanderborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Plan, Teknik og Miljø, Skanderborg Fælled, 8660 Skanderborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 30-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6068421

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet